Literatura

Posted on Dec 23, 2022

(1) Definicije ovisnosti
Sveučilišni savjetovališni centar Sveučilišta u Rijeci – Psihološko savjetovalište Rijeka. (2013). Ovisnosti
World Health Organization. (2018). Alcohol, Drugs and Addictive Behaviours. Retrieved June 17, 2022 from https://www.who.int/teams/mental-health-and-substa nce-use/alcohol-drugs-and-addictive-behaviours/overview

(2) Terminologija "droge"; "psihoaktivne tvari"
Ricijaš, N., Kranželić, V. i Leskovar, L. (2019). Prevalencija i učestalost konzumiranja psihoaktivnih tvari mladih u odgojnim ustanovama – razlike s obzirom na vrstu ustanove i znanje o psihoaktivnim tvarima. Kriminologija & socijalna integracija, 27 (1), 3-34. https://doi.org/10.31299/ksi.27.1.1

(3) Psihologija ovisnosti
Psihologija ovisnosti. (2022). Preuzeto 20. lipnja 2022 s internetske stranice https://www.zzjzdnz.hr/zdravlje/mentalno-zdravlje/555
Sakoman, S. (2008). Društvo bez droge? Zagreb: Biblioteka Studije.
Glavak Tkalić, R., Miletić, G.M., Maričić, J. (2016). Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu: Istraživanje na općoj populaciji. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.
Lebedina - Manzoni, M. (2007). Psihološke osnove poremećaja u ponašanju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Graovac, J. (2020). Siniša Brlas: Psihologija ovisnosti u prevenciji i suzbijanju ovisnosti, Novi redak (2019) Zagreb. Socijalne teme, 1 (7), 163-167. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/255982

(4) Bihevioralne ovisnosti
Griffiths, M. (1996). Behavioural addiction: an issue for everybody? Employee Councelling Today, 8(3), 19-25.
Ricijaš, N., Dodig Hundrić, D., Huić, A., & Kranželić, V. (2016). Kockanje mladih u Hrvatskoj-učestalost igranja i zastupljenost problematičnog kockanja. Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, 24(2), 24-47.
Dodig Hundrić, D., Ricijaš, N., & Vlček, M. (2018). Mladi i ovisnost o internetu–pregled suvremenih spoznaja. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 54(1), 123-137.

(5) Tipologija relapsa
The Springboard Center (2022). Are there different kinds of relapse? Preuzeto 18. lipnja 2022. s internetske stranicee: https://www.springboardcenter.org/are-there-different-kinds-of-relapse/

(6) Okidači
Hartney E. (2021). What to do after a relapse. Preuzeto 23. lipnja 2022. s internetske stranice: https://www.verywellmind.com/what-is-relapse-22106 
Alcohol and Drug Foundation. Reducing the risk. Preuzeto 23. lipnja 2022. s internetske stranice: https://adf.org.au/reducing-risk/relapse

(6) Mediji i ovisnosti
Distefan JM, Pierce JP, Gilpin EA Utječu li omiljene filmske zvijezde na početak pušenja kod adolescenata? Am. J. Javno zdravstvo. 2004.; 94 :1239-1244. doi: 10.2105/AJPH.94.7.1239.
Hoffmann B. Droga u kulturi mladih. Izdavačka kuća Impuls; Krakow, Poljska: 2014.
Jiloha RC Društveni i kulturološki aspekti zlouporabe droga kod adolescenata. Delhi Psychiatry J. 2009; 12 :167-175. 
Motyka, M. A., & Al-Imam, A. (2021). Representations of Psychoactive Drugs' Use in Mass Culture and Their Impact on Audiences. International journal of environmental research and public health, 18(11), 6000. https://doi.org/10.3390/ijerph18116000
Motyka MA, Al-Imam A. Glazbene sklonosti i uporaba droga među mladima: empirijska studija. Res. Adv. Psychiatr. 2019.; 6 :50–57.
Primack, B. A., Dalton, M. A., Carroll, M. V., Agarwal, A. A., & Fine, M. J. (2008). Content analysis of tobacco, alcohol, and other drugs in popular music. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 162(2), 169-175.
Stern S., Morr L. Prikazi tinejdžera koji puše, piju i koriste droge u novijim popularnim filmovima. J. Health Commun. 2013.; 18 :179-191. doi: 10.1080/10810730.2012.688251.
Wenderlich P. Masovna kultura-aktivni potrošači, pasivni građani? Implikacije u javnoj sferi. Świat Idei Polityki. 2015.; 14 :413-430.

(7) Klasifikacija psihoaktivnih tvari
https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=45252
Pušeljić, J. (2020). Ovisnost o drogama i nove psihoaktivne tvari (Doctoral dissertation, University of Rijeka. Faculty of Medicine. Department of Forensic Medicine and Criminalistics).

(8) Kockanje
Dr. Robert Torre: Kockanje; Kako protiv ovisnosti
Ricijaš, N., Dodig Hundrić, D., & Kranželić, V. (2015). Sportsko klađenje i druga rizična ponašanja hrvatskih srednjoškolaca. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 51(2), 41-56

(9) "Svega ima ovdje" - Glazbeni festivali i konzumacija psihoaktivnih tvari
Palamar, J. J., & Keyes, K. M. (2020). Trends in drug use among electronic dance music party attendees in New York City, 2016-2019. Drug and alcohol dependence, 209, 107889. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.107889
Uriely, N., & Belhassen, Y. (2006). Drugs and risk-taking in tourism. Annals Of Tourism Research, 33(2), 339-359. doi: 10.1016/j.annals.2005.10.009
Serhat Bingöl (2022) From escape to seeking: understanding drug tourists, Journal of Tourism and Cultural Change, 20:4, 583-599, DOI: 10.1080/14766825.2021.1960853

(9)  "Crno tržište" - dilanje
https://hrcak.srce.hr/file/392615  Jandrić, A., Doležal, D. i Novak, T. (2021). Suvremeno tržište droga – utjecaj digitalnog tržišta na strukturu i dinamiku tržišta droga. Ljetopis socijalnog rada, 28 (2), 455-474. https://doi.org/10.3935/ljsr.v28i2.372
https://hrcak.srce.hr/file/354354  Marković, D. i Rastović, D. (2020). Tržište droga – utjecaj sintetskih kanabinoida i drugih novih psihoaktivnih tvari na trenutačno stanje . Policija i sigurnost, 29 (3/2020.), 297-312. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/243831
Galić, D. (2007). Dubravko Klarić: Droga (ne)rješiv problem. Policija i sigurnost, 16 (1-2), 113-116. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/79256
https://policijska-akademija.gov.hr/UserDocsImages/06_nakladnistvo/policija_i_sigurnost/2022/Pages%20from%20PIS%20Broj%201-22%20final%20tisak-5.pdf 
NIŠEVIĆ, A. J., BORIĆ, I., & PETKOVIĆ, Ž. Maloljetnici na tržištu droga. 

(10)  Ženski konzumenti psihoaktivnih tvari
Ivandić Zimić, J. (2011). ŽENE OVISNICE – RAZLIKE U OBILJEŽJIMA OBITELJI I OBILJEŽJIMA PSIHOSOCIJALNOG RAZVOJA IZMEĐU ŽENA I MUŠKARACA OVISNIKA O DROGAMA. Kriminologija & socijalna integracija, 19 (2), 57-71. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/77211
Horčička, T. (2016). Alkoholizam u žena (Doctoral dissertation, University of Zagreb. School of Medicine. Chair of Family Medicine).
NIDA. 2020, January 22. Substance Use in Women DrugFacts. Retrieved from https://nida.nih.gov/publications/drugfacts/substance-use-in-women on 2022, September 21

(11)  Kockanje - oglašavanje
Kuterovac Jagodić, Gordana & Stulhofer, Alek sandar & Manzoni, Marija. (2016). PREPORUKE ZA ZAŠTITU DJECE I SIGURNO KORIŠTENJE ELEKTRONIČKIH MEDIJA. 
Francis Markham & Martin Young (2015) “Big Gambling”: The rise of the global industry-state gambling complex, Addiction Research & Theory, 23:1, 1-4, DOI: 10.3109/16066359.2014.929118

(12) Dijete ovisnika
Hlača, M. (2021). Utjecaj ovisnosti roditelja na socijalni razvoj djeteta (Doctoral dissertation, University of Pula. Faculty of Educational Sciences). 

(13) "Prazna čaša ljubavi"
Erol, A., Ho, A. M. C., Winham, S. J., & Karpyak, V. M. (2019). Sex hormones in alcohol consumption: a systematic review of evidence. Addiction biology, 24(2), 157-169.
Čvek, A., & Tucak Junaković, I. (2020). Prevalencija, vrste i prediktori seksualne agresije u studenata. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 29(3), 431-452.
Roman, P., Ortiz-Rodriguez, A., Romero-Lopez, A., Rodriguez-Arrastia, M., Ropero-Padilla, C., Sanchez-Labraca, N., & Rueda-Ruzafa, L. (2021, December). The Influence of Cannabis and Alcohol Use on Sexuality: An Observational Study in Young People (18–30 Years). In Healthcare (Vol. 10, No. 1, p. 71). MDPI.
Huterer, N., & Nagy, A. (2019). Rizično seksualno ponašanje adolescenata. Didaskalos: časopis Udruge studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek, 3(3), 137-150.

MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI:

(14) Pogled u sebe - Mentalno zdravlje
Ana Majdančić; Drogiranje: rekreativci, oprez! https://pukotine.hr/item/drogiranje-rekreativci-oprez 
Beg, M. (2022). Povezanost agresivnog ponašanja sa zlouporabom psihoaktivnih tvari (Doctoral dissertation, University of Rijeka. Faculty of Health Studies. Department of Midwifery).
Jović, K. (2015). Problemi mentalnog zdravlja kod studenata (Doctoral dissertation, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Depatrment of Psychology). 

(15) PrevLab - Prevencija ovisnosti
Boljunčić Punčikar, A. (2017). Socijalna pedagogija (Doctoral dissertation, University of Pula. Faculty of Educational Sciences).
Mihić, J. i Bašić, J. (2008). PREVENTIVNE STRATEGIJE - EKSTERNALIZIRANI POREMEĆAJI U PONAŠANJU I RIZIČNA PONAŠANJA DJECE I MLADIH. Ljetopis socijalnog rada, 15 (3), 445-471. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/31381
Pačić-Turk, Lj. i Bošković, G. (2008). Prevencija ovisnosti s aspekta teorije socijalnog učenja i kognitivne psihologije. Klinička psihologija, 1 (1-2), 39-57. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/158331


(16) NPC 116 006 - #NijeTvojaKrivnja
Alaber, M. (2020). Ovisnici kao počinitelji kaznenih djela (Doctoral dissertation, University of Zagreb. School of Medicine. Department of Psychiatry and Psychological Medicine).  
Maloić, S., Mažar, A., & Jandrić Nišević, A. (2013). Zlouporaba droga–pristupi, paradigme i načini rada u okviru probacije. Ljetopis socijalnog rada, 20(3), 481-508.
Markus Klarić, M., & Klarić, D. (2020). Ovisnost o drogama kao kriminogeni čimbenik. Policija i sigurnost, 29(1-2/2020.), 134-151.  

(1) Definicije ovisnosti
Sveučilišni savjetovališni centar Sveučilišta u Rijeci – Psihološko savjetovalište Rijeka. (2013). Ovisnosti
World Health Organization. (2018). Alcohol, Drugs and Addictive Behaviours. Retrieved June 17, 2022 from https://www.who.int/teams/mental-health-and-substa nce-use/alcohol-drugs-and-addictive-behaviours/overview
 
(2) Terminologija "droge"; "psihoaktivne tvari"
Ricijaš, N., Kranželić, V. i Leskovar, L. (2019). Prevalencija i učestalost konzumiranja psihoaktivnih tvari mladih u odgojnim ustanovama – razlike s obzirom na vrstu ustanove i znanje o psihoaktivnim tvarima. Kriminologija & socijalna integracija, 27 (1), 3-34. https://doi.org/10.31299/ksi.27.1.1
 
(3) Psihologija ovisnosti
Psihologija ovisnosti. (2022). Preuzeto 20. lipnja 2022 s internetske stranice https://www.zzjzdnz.hr/zdravlje/mentalno-zdravlje/555
Sakoman, S. (2008). Društvo bez droge? Zagreb: Biblioteka Studije.
Glavak Tkalić, R., Miletić, G.M., Maričić, J. (2016). Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu: Istraživanje na općoj populaciji. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.
Lebedina - Manzoni, M. (2007). Psihološke osnove poremećaja u ponašanju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Graovac, J. (2020). Siniša Brlas: Psihologija ovisnosti u prevenciji i suzbijanju ovisnosti, Novi redak (2019) Zagreb. Socijalne teme, 1 (7), 163-167. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/255982
 
(4) Bihevioralne ovisnosti
Griffiths, M. (1996). Behavioural addiction: an issue for everybody? Employee Councelling Today, 8(3), 19-25.
Ricijaš, N., Dodig Hundrić, D., Huić, A., & Kranželić, V. (2016). Kockanje mladih u Hrvatskoj-učestalost igranja i zastupljenost problematičnog kockanja. Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju, 24(2), 24-47.
Dodig Hundrić, D., Ricijaš, N., & Vlček, M. (2018). Mladi i ovisnost o internetu–pregled suvremenih spoznaja. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 54(1), 123-137.
 
(5) Tipologija relapsa
The Springboard Center (2022). Are there different kinds of relapse? Preuzeto 18. lipnja 2022. s internetske stranicee: https://www.springboardcenter.org/are-there-different-kinds-of-relapse/
 
(6) Okidači
Hartney E. (2021). What to do after a relapse. Preuzeto 23. lipnja 2022. s internetske stranice: https://www.verywellmind.com/what-is-relapse-22106 
Alcohol and Drug Foundation. Reducing the risk. Preuzeto 23. lipnja 2022. s internetske stranice: https://adf.org.au/reducing-risk/relapse
 
(6) Mediji i ovisnosti
Distefan JM, Pierce JP, Gilpin EA Utječu li omiljene filmske zvijezde na početak pušenja kod adolescenata? Am. J. Javno zdravstvo. 2004.; 94 :1239-1244. doi: 10.2105/AJPH.94.7.1239.
Hoffmann B. Droga u kulturi mladih. Izdavačka kuća Impuls; Krakow, Poljska: 2014.
Jiloha RC Društveni i kulturološki aspekti zlouporabe droga kod adolescenata. Delhi Psychiatry J. 2009; 12 :167-175. 
Motyka, M. A., & Al-Imam, A. (2021). Representations of Psychoactive Drugs' Use in Mass Culture and Their Impact on Audiences. International journal of environmental research and public health, 18(11), 6000. https://doi.org/10.3390/ijerph18116000
Motyka MA, Al-Imam A. Glazbene sklonosti i uporaba droga među mladima: empirijska studija. Res. Adv. Psychiatr. 2019.; 6 :50–57.
Primack, B. A., Dalton, M. A., Carroll, M. V., Agarwal, A. A., & Fine, M. J. (2008). Content analysis of tobacco, alcohol, and other drugs in popular music. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 162(2), 169-175.
Stern S., Morr L. Prikazi tinejdžera koji puše, piju i koriste droge u novijim popularnim filmovima. J. Health Commun. 2013.; 18 :179-191. doi: 10.1080/10810730.2012.688251.
Wenderlich P. Masovna kultura-aktivni potrošači, pasivni građani? Implikacije u javnoj sferi. Świat Idei Polityki. 2015.; 14 :413-430.
 
(7) Klasifikacija psihoaktivnih tvari
https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=45252
Pušeljić, J. (2020). Ovisnost o drogama i nove psihoaktivne tvari (Doctoral dissertation, University of Rijeka. Faculty of Medicine. Department of Forensic Medicine and Criminalistics).
 
(8) Kockanje
Dr. Robert Torre: Kockanje; Kako protiv ovisnosti
Ricijaš, N., Dodig Hundrić, D., & Kranželić, V. (2015). Sportsko klađenje i druga rizična ponašanja hrvatskih srednjoškolaca. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 51(2), 41-56
 
(9) "Svega ima ovdje" - Glazbeni festivali i konzumacija psihoaktivnih tvari
Palamar, J. J., & Keyes, K. M. (2020). Trends in drug use among electronic dance music party attendees in New York City, 2016-2019. Drug and alcohol dependence, 209, 107889. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.107889
Uriely, N., & Belhassen, Y. (2006). Drugs and risk-taking in tourism. Annals Of Tourism Research, 33(2), 339-359. doi: 10.1016/j.annals.2005.10.009
Serhat Bingöl (2022) From escape to seeking: understanding drug tourists, Journal of Tourism and Cultural Change, 20:4, 583-599, DOI: 10.1080/14766825.2021.1960853
 
(9) "Crno tržište" - dilanje
https://hrcak.srce.hr/file/392615  Jandrić, A., Doležal, D. i Novak, T. (2021). Suvremeno tržište droga – utjecaj digitalnog tržišta na strukturu i dinamiku tržišta droga. Ljetopis socijalnog rada, 28 (2), 455-474. https://doi.org/10.3935/ljsr.v28i2.372
https://hrcak.srce.hr/file/354354  Marković, D. i Rastović, D. (2020). Tržište droga – utjecaj sintetskih kanabinoida i drugih novih psihoaktivnih tvari na trenutačno stanje . Policija i sigurnost, 29 (3/2020.), 297-312. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/243831
Galić, D. (2007). Dubravko Klarić: Droga (ne)rješiv problem. Policija i sigurnost, 16 (1-2), 113-116. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/79256
https://policijska-akademija.gov.hr/UserDocsImages/06_nakladnistvo/policija_i_sigurnost/2022/Pages%20from%20PIS%20Broj%201-22%20final%20tisak-5.pdf 
NIŠEVIĆ, A. J., BORIĆ, I., & PETKOVIĆ, Ž. Maloljetnici na tržištu droga. 
 
(10) Ženski konzumenti psihoaktivnih tvari
Ivandić Zimić, J. (2011). ŽENE OVISNICE – RAZLIKE U OBILJEŽJIMA OBITELJI I OBILJEŽJIMA PSIHOSOCIJALNOG RAZVOJA IZMEĐU ŽENA I MUŠKARACA OVISNIKA O DROGAMA. Kriminologija & socijalna integracija, 19 (2), 57-71. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/77211
Horčička, T. (2016). Alkoholizam u žena (Doctoral dissertation, University of Zagreb. School of Medicine. Chair of Family Medicine).
NIDA. 2020, January 22. Substance Use in Women DrugFacts. Retrieved from https://nida.nih.gov/publications/drugfacts/substance-use-in-women on 2022, September 21
 
(11) Kockanje - oglašavanje
Kuterovac Jagodić, Gordana & Stulhofer, Alek sandar & Manzoni, Marija. (2016). PREPORUKE ZA ZAŠTITU DJECE I SIGURNO KORIŠTENJE ELEKTRONIČKIH MEDIJA. 
Francis Markham & Martin Young (2015) “Big Gambling”: The rise of the global industry-state gambling complex, Addiction Research & Theory, 23:1, 1-4, DOI: 10.3109/16066359.2014.929118
 
(12) Dijete ovisnika
Hlača, M. (2021). Utjecaj ovisnosti roditelja na socijalni razvoj djeteta (Doctoral dissertation, University of Pula. Faculty of Educational Sciences). 
 
(13) "Prazna čaša ljubavi"
Erol, A., Ho, A. M. C., Winham, S. J., & Karpyak, V. M. (2019). Sex hormones in alcohol consumption: a systematic review of evidence. Addiction biology, 24(2), 157-169.
Čvek, A., & Tucak Junaković, I. (2020). Prevalencija, vrste i prediktori seksualne agresije u studenata. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 29(3), 431-452.
Roman, P., Ortiz-Rodriguez, A., Romero-Lopez, A., Rodriguez-Arrastia, M., Ropero-Padilla, C., Sanchez-Labraca, N., & Rueda-Ruzafa, L. (2021, December). The Influence of Cannabis and Alcohol Use on Sexuality: An Observational Study in Young People (18–30 Years). In Healthcare (Vol. 10, No. 1, p. 71). MDPI.
Huterer, N., & Nagy, A. (2019). Rizično seksualno ponašanje adolescenata. Didaskalos: časopis Udruge studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek, 3(3), 137-150.
 
MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI:
 
(14) Pogled u sebe - Mentalno zdravlje
Ana Majdančić; Drogiranje: rekreativci, oprez! https://pukotine.hr/item/drogiranje-rekreativci-oprez 
Beg, M. (2022). Povezanost agresivnog ponašanja sa zlouporabom psihoaktivnih tvari (Doctoral dissertation, University of Rijeka. Faculty of Health Studies. Department of Midwifery).
Jović, K. (2015). Problemi mentalnog zdravlja kod studenata (Doctoral dissertation, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Depatrment of Psychology). 
 
(15) PrevLab - Prevencija ovisnosti
Boljunčić Punčikar, A. (2017). Socijalna pedagogija (Doctoral dissertation, University of Pula. Faculty of Educational Sciences).
Mihić, J. i Bašić, J. (2008). PREVENTIVNE STRATEGIJE - EKSTERNALIZIRANI POREMEĆAJI U PONAŠANJU I RIZIČNA PONAŠANJA DJECE I MLADIH. Ljetopis socijalnog rada, 15 (3), 445-471. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/31381
Pačić-Turk, Lj. i Bošković, G. (2008). Prevencija ovisnosti s aspekta teorije socijalnog učenja i kognitivne psihologije. Klinička psihologija, 1 (1-2), 39-57. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/158331
 
 
(16) NPC 116 006 - #NijeTvojaKrivnja
Alaber, M. (2020). Ovisnici kao počinitelji kaznenih djela (Doctoral dissertation, University of Zagreb. School of Medicine. Department of Psychiatry and Psychological Medicine).  
Maloić, S., Mažar, A., & Jandrić Nišević, A. (2013). Zlouporaba droga–pristupi, paradigme i načini rada u okviru probacije. Ljetopis socijalnog rada, 20(3), 481-508.
Markus Klarić, M., & Klarić, D. (2020). Ovisnost o drogama kao kriminogeni čimbenik. Policija i sigurnost, 29(1-2/2020.), 134-151.  
 
(17) Manus in Manu (MiM) - Karakteristike studentskih konzumenata psihoaktivnih tvari
Welsh, J. W., Shentu, Y., & Sarvey, D. B. (2019). Substance Use Among College Students. Focus (American Psychiatric Publishing), 17(2), 117–127. https://doi.org/10.1176/appi.focus.20180037
Kovčo Vukadin, I. (2016) Kvaliteta života studenata u Republici Hrvatskoj. Zagreb, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Squeglia, L. M., Jacobus, J., & Tapert, S. F. (2009). The influence of substance use on adolescent brain development. Clinical EEG and neuroscience, 40(1), 31–38. https://doi.org/10.1177/155005940904000110
Primack, B. A., Kim, K. H., Shensa, A., Sidani, J. E., Barnett, T. E., & Switzer, G. E. (2012). Tobacco, marijuana, and alcohol use in university students: a cluster analysis. Journal of American college health : J of ACH, 60(5), 374–386. https://doi.org/10.1080/07448481.2012.663840
Welsh, J. W., Shentu, Y., & Sarvey, D. B. (2019). Substance Use Among College Students. Focus (American Psychiatric Publishing), 17(2), 117–127. https://doi.org/10.1176/appi.focus.20180037